Norwegian Phrases with Pronunciation

Basic Phrases in Norwegian

Norwegian Flag

Need more Norwegian? Try the audio and video lessons at NorwegianClass101.com

Learn Norwegian with NorwegianClass101.com


Basic Norwegian Phrases

God morgen Good Morning Hallo / God dag Hello / Good Day
God kveld Good Evening God natt Good Night
Ha det bra Goodbye Hei / Ha det Hi / Bye
Vær så snill Please (Tusen) Takk Thank you (very much)
Ingen årsak / Vær så god Don't mention it / You're welcome Ja / Nei Yes / No
Herr / Fru / Frøken Mister / Misses Velkommen! Welcome!
Hvordan har du det? How are you? Hvordan går det? How it's going?
Bra / Dårlig Good / Bad Hva heter du? What's your name?
Jeg heter... My name is... (I am called...) Hyggelig å treffe deg! Pleased to meet you!
Hvor kommer du fra? Where are you from? Jeg er fra... I'm from...
Unnskyld Excuse me / Sorry Hvor bor du? Where do you live?
Jeg bor i... I live in... Jeg vil gjerne ha... / Jeg skulle gjerne hatt... I would like...
Hvor gammel er du? How old are you? Jeg er ____ år (gammel). I am ____ years (old).
Jeg vet [ikke.] I [don't] know. Snakker du norsk? Do you speak Norwegian?
Jeg snakker engelsk. I speak English. Snakk langsomt Speak slowly
svensk, dansk, fransk, italiensk, spansk, tysk, nederlandsk, russisk, japansk Swedish, Danish, French, Italian, Spanish, German, Dutch, Russian, Japanese
Hva heter ... på norsk? How do you say ... in Norwegian? Forstår du? Do you understand?
Jeg forstår [ikke.] I [don't] understand. Vær så snill å gjenta / Vennligst gjenta Please repeat
Hva er dette? What is this? Hvor er ... ? Where is ... ?
Hvor mye koster dette? How much does this cost? Jeg er sulten I'm hungry
Jeg er tørst I'm thirsty Jeg er trett I'm tired
Jeg er syk I'm sick Jeg tror [ikke] det I [don't] think so
Kom inn / hit Come in / here Ta plass Have a seat.
Stans! / Stopp! Stop! Straks! Immediately! / Soon!
Jeg har gått meg bort I'm lost Hjelp! Help!
Fare! Danger! Pass på! Watch out!
Vent litt! Wait a minute! Hvor langt er det? How far is it?
Det var synd. That's too bad! Velbekomme! Have a good meal!
Skål! Cheers! (toast) Lykke til! Good luck!
Jeg elsker deg. I love you. Jeg savner deg. I miss you.

If you are interested in learning Swedish, Norwegian and Danish together, here is a video of some basic phrases in the three languages.

 


Learn basic Norwegian phrases with pronunciationBuy ielanguages.com language tutorials

If you enjoy the tutorials, then please consider buying French, Informal French, Italian, Spanish, German, Swedish, or Dutch Language Tutorials as a PDF e-book with free mp3s and free lifetime updates.

Buy French Tutorial

Buy Informal French

Both French e-books

Buy Italian Tutorial

Buy Spanish Tutorial

Buy German Tutorial

Buy Swedish Tutorial

Buy Dutch Tutorial

Please consider sending a donation of any amount to help support ielanguages.com. Thank you!

Donate
Return to top of page


Learn languages with videos and subtitles at FluentU

FluentU offers authentic videos in French, Spanish, German, English, Chinese and Japanese. Learn from captions and translations and enjoy access to ALL languages!

Learn languages with videos and subtitles at Yabla

Learn Spanish, French, German, Italian, Mandarin Chinese and English with authentic videos by Yabla that include subtitles and translations.Learn languages by reading Interlinear Books

Learn to read languages with interlinear bilingual books that include the original language and an English translation below in a smaller font.

Udemy Language Learning Courses

Hundreds of free and paid online language learning video courses at Udemy. By native speakers and experts, from Arabic to Zulu.


© | About | Disclaimer | Privacy Policy