Dutch Irregular Past Participles

Past participles in Dutch that need to be memorized

The Netherlands  Belgium  Suriname

Need more Dutch? Try the Learn Dutch Online course at Udemy or the audio and video podcasts at DutchPod101.com


Learn Dutch phrases, vocabulary, and grammar online for free with audio recordings by native speakers - ielanguages.com Buy Dutch Language Tutorial as a PDF e-book! Dutch Language Tutorial includes a vocabulary and grammar review of the Dutch language (more than what is available online), with one hour of mp3 recordings by a native speaker, and Dutch realia photos taken in the Netherlands and Belgium so you can see how the language is used in real life. The PDF e-book and mp3s are available for immediate download with FREE lifetime updates. Thank you for supporting ielanguages.com! Download the first ten pages of Dutch Language Tutorial (including the table of contents).

Buy Dutch Language Tutorial


To download the Dutch mp3s, please purchase Dutch Language Tutorial.

Dutch Irregular Past Participles

The following past participles are irregular and need to be memorized:

 

  Infinitive Past Participle   Infinitive Past Participle
begin beginnen begonnen walk lopen gelopen
understand begrijpen begrepen must, have to moeten gemoeten
offer bieden geboden may mogen gemogen
remain blijven gebleven call roepen geroepen
break breken gebroken write schrijven geschreven
bring brengen gebracht sleep slapen geslapen
think denken gedacht hit slaan geslagen
do doen gedaan stand staan gestaan
drink drinken gedronken speak spreken gesproken
eat eten gegeten die sterven gestorven
go gaan gegaan forget vergeten vergeten
give geven gegeven lose verliezen verloren
have hebben gehad find vinden gevonden
help helpen geholpen ask vragen gevraagd
be called heten geheten know weten geweten
hold houden gehouden show wijzen gewezen
look kijken gekeken want willen gewild
come komen gekomen become worden geworden
buy kopen gekocht say zeggen gezegd
get krijgen gekregen see zien gezien
can, be able to kunnen gekund be zijn geweest
let laten gelaten sing zingen gezongen
read lezen gelezen sit zitten gezeten
lie liggen gelegen look for zoeken gezocht


 

Dutch Phrases, Vocabulary and Grammar with free audioBuy ielanguages.com language tutorials

If you enjoy the tutorials, then please consider buying French, Informal French, Italian, Spanish, German, Swedish, or Dutch Language Tutorials as a PDF e-book with free mp3s and free lifetime updates.

Buy French Tutorial

Buy Informal French

Both French e-books

Buy Italian Tutorial

Buy Spanish Tutorial

Buy German Tutorial

Buy Swedish Tutorial

Buy Dutch Tutorial

Please consider sending a donation of any amount to help support ielanguages.com. Thank you!

Donate
Return to top of page


Learn languages with videos and subtitles at FluentU

FluentU offers authentic videos in French, Spanish, German, English, Chinese and Japanese. Learn from captions and translations and enjoy access to ALL languages!

Learn languages with videos and subtitles at Yabla

Learn Spanish, French, German, Italian, Mandarin Chinese and English with authentic videos by Yabla that include subtitles and translations.Learn languages by reading Interlinear Books

Learn to read languages with interlinear bilingual books that include the original language and an English translation below in a smaller font.

Udemy Language Learning Courses

Hundreds of free and paid online language learning video courses at Udemy. By native speakers and experts, from Arabic to Zulu.

© Copyright 1997 - 2023 by Dr. Wagner About | Blog | Affiliate Program | Disclaimer | Privacy Policy