Free Swedish Listening Resources: Garden

 


 ← return to list of resources


 

 

Nu på sommaren så finns det ju mycket som man kan skörda. Om man har en trädgård med fruktträd så det första äpplena är färdiga nu. Och i år finns det fina, jätte fina augustiäpplen och så har vi andra äpplen som inte är färdiga förrän fram i oktober. Dessutom ha vi plommonträd, och det är också fina plommon som börjar mogna nu, nu när vi är i slutet på augusti. Sedan om man är energisk kan man gå ut i skogen och plocka lingon som är färdiga nu, och blåbär plockade man tidigare i juli, dessutom kan man plocka björnbär vid den här tiden också. Sedan finns det ju mycket svamp, särskilt i år när det varit en ganska regnig sommar. Och då behöver man inte gå så långt, redan på våran tomt kan man plocka jätte fina kantareller, det är en slags rätt så stora gula svampar som är verkligen jätte goda, och jag vet inte så mycket om andra svampar även om det finns massor, så jag håller mig till kantareller för säkerhets skull.

 

 

 

Now in the summer there is a lot that you can harvest. If you have a garden with fruit trees then the first apples are ready now. And this year there are nice, very nice “august-apples” and then we have other apples which aren’t ready until October. In addition we have plum trees  and there are also nice plums that begin to ripen now, now when we are in the end of August. Then, if you are energetic you can go out in the forest and pick lingonberries that are ripe now, and blueberries you could pick earlier in July, and you can pick blackberries at this time of the year as well. Then there are a lot of mushrooms as well, especially this years since it was a quite rainy summer. And then you don’t have to go far, already on our site you can pick very nice chanterelles, they are type of quite big, yellow mushrooms which really are very tasty, and I don’t know very much about other mushrooms even though there are many of them, so I stick to chanterelles to be on the safe side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buy French Language Tutorial for $14.95 USD including free mp3s. Purchase the paperback and receive the e-book for free!

Buy now
FluentU offers authentic videos in French, Spanish, German, English, Chinese and Japanese, with Italian coming soon. Learn from interactive captions and translations. Your subscription gives you access to ALL language videos!


Learn Spanish, French, German, Italian, Mandarin Chinese and English as a Second Language with authentic videos by Yabla that include subtitles and translations.


Interlinear Books

Learn to read languages with interlinear bilingual books that include the original language and an English translation below in a smaller font.


French Today - Master the Modern French Language

French Today offers audiobooks and audio lessons to help you learn to understand and speak modern 21st century French.My French books published by Dover:


If you enjoy this website, please consider sending a donation of any amount to help support ielanguages.com. Thank you!

Donate to ielanguages.comReturn to top of page