Free Swedish Listening Resources: My Profession

 


 ← return to list of resources


 

 

Jaha, jag kanske kan berätta lite om vad jag har sysslat med. Mitt yrke det blev sjuksköterska som jag valde… eller redan när jag var 15 år ungefär, tänkte jag att sjuksköterska ska jag bli, och det blev jag. Och det ångrar jag inte en minut för jag trivdes jätte bra i alla över 40 år som jag arbetade. På ett sjukhus här i Sverige så sjuksköterskan har ganska avancerade uppgifter och är liksom ledare för resten av personalen då,  frånsett läkarna som står några steg över. Och närmast under sjuksköterskan är det en undersköterska, eller flera, och efter det kommer sjukvårdsbiträdena, och man arbetar tillsammans i någon typ av ”team” även om det har förändrats ganska mycket från när jag började inom sjukvården till när jag slutade för en ungefär 10-11 år sedan, men ja, så det är ett roligt område att arbeta inom.

 

Oh well, I guess I can tell you a little bit about what I have worked with. My profession, it became a nurse, that I chose, or already when I was about 15 years old I thought that I wanted to become a nurse, and that I became. And I don’t regret  it for a minute because I enjoyed it a lot during the 40 years or more that I was working. In a hospital here in Sweden the nurse has quite advanced tasks and is like the leader or the rest of the staff, except for the doctors who stand a few steps above. And immediately below the nurse there is an assistant nurse, or several, and after that, the second assistant nurses, and you work together in some kind of team, even if it has changed quite a lot since I started working in the healthcare and until I stopped working about 10-11 years ago. But yes, it’s a fun area to work in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Return to top of page ↑


© 1997 - 2015 Jennifer Wagner
• E-mail: ielanguages [at] gmail [dot] com