Free Swedish Listening Resources: Music

 


 ← return to list of resources


 

Musik är något som också är väldigt viktigt i mitt liv. Jag lyssnar på musik nästan varje dag, hela dagen när jag jobbar, förutom när jag kanske ska göra någonting då jag verkligen måste koncentrera mig, då jag ska skriva någonting  väldigt viktigt, men annars så lyssnar jag nästa hela tiden på musik. Jag spelar flera instrument också. Just nu så har jag tyvärr inget instrument med mig, men jag spelade piano i många år Jag började ta lektioner jag jag var väldigt liten och sedan har jag fortsatt att spela i många år. Och efter det så började jag spela lite grand gitarr. jag lärde mig väl det ganska bra. I alla fall mest ackord, jag har inte spelat någon klassist gitarr, utan mest ackord. Sedan för kanske 7-8 år sedan så var jag i Warszawa i Polen och hälsade på en kompis och då gick jag till en gammal marknad där de hade olika instrument och där såg jag ett begagnat gammalt ryskt, blått, dragspel som var fantastiskt vackert så jag bara var tvungen att köpa det. Och efter det så har jag väl lärt mig att spela lite dragspel också. Jag är ingen expert, men tack vare de kunskaper jag har i piano så har jag lyckats lära mig en del. Och det är ett fantastiskt instrument för det låter nästan som man har ett helt band med sig. Man har både melodi och komp i ett instrument, så det är jätte kul med dragspel tycker jag. Det är ju också ett sånt instrument som är mer förknippat med folkmusik men som också spelas i ganska många grupper nu idag, så det är verkligen ett intressant drag.. ett intressant instruments, dragspel tycker jag. Sedan så skulle jag jätte gärna vilja lära mig att spela fiol också, men det har jag inte börjat med ännu, vi får se om det blir någon gång i framtiden.

 

 

 

Music is something which also is very important in my life. I listen to music almost every day, all day long when I work, except for when I am perhaps doing something when I really need to concentrate; when I am going to write something very important or so, but otherwise I listen to music almost all the the time. I play several instruments as well. Right now I don’t have any instruments with me, unfortunately, but I played the piano for many years. I started taking lessons when I was very young, and then I continued playing for many years. And after that I started to play some guitar, and I guess learnt that pretty OK. At least mostly accords, I haven’t played any classical guitar, but mostly accords. Then, maybe 7-8 years ago, I went to Warsaw in Poland to visit a friend and there I went to an old market where they had different instruments and there I saw a used, old russian, blue, accordion which was incredibly beautiful, so I just had to buy it. And after that I have managed to play some. I am not an expert, but thanks to my knowledge in piano I have managed to learn some. And it’s a fantastic instrument because it sounds like you have a whole band with you. You have both the melody and accompaniment in one instrument, so it’s great fun with accordion, I think. It’s also an instrument which is mostly associated with folk-music but which also is played in many other groups today, so it really is a very instr… interesting instrument, the accordion.  Then I would also very much like to learn to play the violin as well, but I haven’t started with that yet, we’ll see if that might happen in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Return to top of pageprivacy policy