Free Swedish Listening Resources: Fika

 


 ← return to list of resources


 

 

Något som är väldigt djup rotat i den svenska kulturen är ordet ”fika”. Och fika betyder helt enkelt, oftast en kopp kaffe, kan vara te, men det ska väl egentligen helst vara kaffe, och  något som man äter till, kanske en bulle eller en kaka eller något sådant. Och, på alla arbetsplatser i sverige så är fika något heligt. På en arbetsdag så ingår det ungefär två stycken fika per dag. En fika vid halv tio på fm ungefär och en vid tre. Så att förutom sin lunchrast på jobbet så har man alltid en kvar på morgonen och en kvart på eftermiddagen då man måste dricka sitt kaffe. Och de är något som jag vet att många vänner som jag har och som kommer från utlandet, de tycker alltid att detta är väldigt lustigt och annorlunda jämfört med andra länder. Att man plötsligt, även om man kanske har väldigt mycket att göra, kanske mitt i ett möte, så kan man bara avbryta och säga: Nu är det fika.  Och då släpper man alla sina arbetsuppgifter och går upp till ett fikarum och dricker kaffe och pratar om annat. Och jag tycker det är en väldigt trevlig tradition att man måste ta de där pauserna mitt i sitt arbete och inte alltid sitter och dricker sitt kaffe vid sin dator utan att man verkligen går bort och tar en paus från sitt arbete.

 

 

 

Something which is very deeply rooted in the swedish culture is the word “fika” (coffee break, sort of) And fika simply means: often a coffee, can be tea, but it should really be coffee, and something that you eat together with it, a bun or a cookie. And on all workplaces in Sweden, fika is something holy. During a work-day there are about two fika per day. One fika at 9.30 in the morning, and one at 3 pm. So, besides your usual lunch-break at work, you also have a 15 break in the morning and another 15 min in the afternoon when you “must” drink you coffee. And this is something which I know that many of my friends who come from other countries, think is something very funny and different to other countries. That you, even if you maybe have loads of work, maybe in the middle of a meeting, you can just interrupt and say “Now it’s fika”, and then you leave all your tasks and go to a special coffee room and drink coffee and talk about other things than work. And I think that this is a very nice tradition, that you “have to” take these breaks during your work and that you don’y always sit and drink your coffee by your computer, but that you really get up and take a break from work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buy French Language Tutorial for $14.95 USD including free mp3s. Purchase the paperback and receive the e-book for free!

Buy now
FluentU offers authentic videos in French, Spanish, German, English, Chinese and Japanese, with Italian coming soon. Learn from interactive captions and translations. Your subscription gives you access to ALL language videos!


Learn Spanish, French, German, Italian, Mandarin Chinese and English as a Second Language with authentic videos by Yabla that include subtitles and translations.


Interlinear Books

Learn to read languages with interlinear bilingual books that include the original language and an English translation below in a smaller font.


French Today - Master the Modern French Language

French Today offers audiobooks and audio lessons to help you learn to understand and speak modern 21st century French.My French books published by Dover:


If you enjoy this website, please consider sending a donation of any amount to help support ielanguages.com. Thank you!

Donate to ielanguages.comReturn to top of page