Free Swedish Listening Resources: Food

 


 ← return to list of resources


 

 

De finns ganska så mycket god mat i Sverige. Det som är kanske mest typiskt är väl det som många har provat på IKEA skulle jag kunna tänka mig; köttbullar, potatis, brunsås och lingonsylt, så det är väl kanske det som är den mest kända svenska maten. Sedan äter man mycket lax, mycket… mycket fisk över huvudtaget. Sedan är det väl i och för sig så att man inte hittar så mycket svensk mat ute på restauranger tycker jag, utan det är väl kanske som på många andra platser, att man äter… ja det finns väldigt mycket internationell mat överallt. Det är kanske lättare att hitta en italiensk restaurang i Sverige än en svensk restaurang. Men det finns ju mycket god svensk mat, och det äter man kanske mer hemma än på restaurang tror jag. Det är kanske också mer äldre som äter den maten, och det är kanske mat som många unga inte äter för att det är rätt så tung mat, det är mycket kött, mycket såser med grädde, potatis och sådant. Ja, men det är ändå bra att hålla kvar den traditionen, så jag lagar ganska.., inte så ofta, men ibland lagar jag typiska svenska rätter som, till exempel, stekt fläsk med löksås tycker jag är väldigt gott t ex, och ja, soppar gör man ibland, och ja mycket fisk och skaldjur tycker jag om att äta också.

 

 

 

There is quite a lot of good food in Sweden. What’s probably the most typical, and what I suppose many have tried at IKEA is meatballs, potatoes, sauce and lingonberry jam, so that’s probably the most well-known swedish dish. Then you also eat a lot of salmon, a lot of… a lot of fish on the whole. Then, other the other hand, you don’t really encounter so much swedish food in restaurants, I think. It’s like in many other places that you eat…well there is a lot of international food everywhere. It’s probably easier to find an italian restaurant in Sweden than a swedish restaurant. But there is a lot of good swedish food, and you probably eat that more at home than in a restaurant. It’s probably also more elderly people who eat that kind of food, and it might be food that young people don’t eat because it’s pretty heavy food, a lot of meat, a lot of sauces with cream, potatoes etc. But, still it’s good to keep the traditions, so I often cook, or sometimes at least, typical swedish dishes, like for example, fried pork with onion sauce, I like that a lot for example, and yes, soups you can do sometimes, and a lots of fish and seafood, that I like to eat a lot as well.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buy French Language Tutorial as an e-book or paperback with free mp3s. Purchase of the paperback includes the e-book at no extra cost.

Buy now


If you enjoy this website, please consider sending a donation of any amount to help support ielanguages.com. Thank you!
My French books published by Dover:


Learn Spanish, French, German, Italian, Mandarin Chinese and English as a Second Language with authentic videos that include subtitles and translations.


French Today - Master the Modern French Language

French Today offers audiobooks and audio lessons to help you learn to understand and speak modern 21st century French.Return to top of page