Free Swedish Listening Resources: Years

 


 ← return to list of resources


 

 

Ja, kan vi ta lite historia då? När jag är född, till exempel, och det är ganska länge sedan. Men, 1932, den 25:e maj. Mina föräldrar; min pappa var född redan på 1800-talet, 1896 den 2:a januari, och min mamma var född 1901, den 8:e april. Och jag var deras första barn. Men bara ett år efter där så kom min bror som är född då, alltså 33, I juli månad. Och sedan fick jag en syster som föddes 1936, den 5:e maj och ytterligare en syster som föddes 1940, den 26:e mars.

Ja, sedan fortsatte livet så jag gifte mig,  och sedan fick vi barn, som… först en pojke som är född 1972, den 22:a mars, och sedan en dotter som föddes 1977, 1:a juli.

 

Well, can we take some history then? When I was born, for example, and that’s quite a long time ago. But well, 1932, on May 25. My parents; my dad was born already in the 1800s, 1896 on January 2, and my mother was born 1901, on April 8. And I was their first child. But just a year later, my brother came who was born in 33, then, in july. And then I got a sister who was born 1936, on May 5, and another sister who was born 1940, on March 26.

Well, then life continued and I got married, and then we got children who…first a boy who was born 1972, on March 22, and later a daughter who was born 1977, on July1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Return to top of page ↑

Comments