Free Swedish Listening Resources: Presentation

 


 ← return to list of resources


 

 

Hej, jag heter Krystallia och jag kommer från Sverige. Jag kommer från en liten by som heter Karl Gustav med bara ca 200 invånare. Och jag är 34 år gammal.

Jag heter Anna-Lisa och jag är född för 79 år sedan, så jag är en gammal tant… Jag är gift och det har jag varit i 47 år. Och jag har två barn, en son och en dotter, och sonen har också en son, så jag har ett barnbarn, och han är två år.

 

Hi, my name is Krystallia and I’m from Sweden. I come from a small village called Karl Gustav with only about 200 inhabitants. And I am 34 years old.

My name is Anna-Lisa and I was born 79 years ago, so I am an old lady… I am married and I have been that for 47 years. And I have two children, a son and a daughter, and the son also has a son, so I have one grandchild, and he is two years old. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Return to top of pageprivacy policy