Basic Norwegian Phrases

Learn the Norwegian language: Free Online Norwegian Course

Learn some basic Norwegian phrases, with pronunciation

Basic Phrases in Norwegian

God morgen
Good Morning
Hallo / God dag
Hello / Good Day
God kveld
Good Evening
God natt
Good Night
Ha det bra
Goodbye
Hei / Ha det
Hi / Bye
Vær så snill
Please
(Tusen) Takk
Thank you (very much)
Ingen årsak / Vær så god
Don’t mention it / You’re welcome
Ja / Nei
Yes / No
Herr / Fru / Frøken
Mister / Misses
Velkommen!
Welcome!
Hvordan har du det?
How are you?
Hvordan går det?
How it’s going?
Bra / Dårlig
Good / Bad
Hva heter du?
What’s your name?
Jeg heter…
My name is… (I am called…)
Hyggelig å treffe deg!
Pleased to meet you!
Hvor kommer du fra?
Where are you from?
Jeg er fra…
I’m from…
Unnskyld
Excuse me / Sorry
Hvor bor du?
Where do you live?
Jeg bor i…
I live in…
Jeg vil gjerne ha… / Jeg skulle gjerne hatt…
I would like…
Hvor gammel er du?
How old are you?
Jeg er ____ år (gammel).
I am ____ years (old).
Jeg vet [ikke.]
I [don’t] know.
Snakker du norsk?
Do you speak Norwegian?
Jeg snakker engelsk.
I speak English.
Snakk langsomt
Speak slowly
svensk, dansk, fransk, italiensk, spansk, tysk, nederlandsk, russisk, japansk
Swedish, Danish, French, Italian, Spanish, German, Dutch, Russian, Japanese
Hva heter … på norsk?
How do you say … in Norwegian?
Forstår du?
Do you understand?
Jeg forstår [ikke.]
I [don’t] understand.
Vær så snill å gjenta / Vennligst gjenta
Please repeat
Hva er dette?
What is this?
Hvor er … ?
Where is … ?
Hvor mye koster dette?
How much does this cost?
Jeg er sulten
I’m hungry
Jeg er tørst
I’m thirsty
Jeg er trett
I’m tired
Jeg er syk
I’m sick
Jeg tror [ikke] det
I [don’t] think so
Kom inn / hit
Come in / here
Ta plass
Have a seat.
Stans! / Stopp!
Stop!
Straks!
Immediately! / Soon!
Jeg har gått meg bort
I’m lost
Hjelp!
Help!
Fare!
Danger!
Pass på!
Watch out!
Vent litt!
Wait a minute!
Hvor langt er det?
How far is it?
Det var synd.
That’s too bad!
Velbekomme!
Have a good meal!
Skål!
Cheers! (toast)
Lykke til!
Good luck!
Jeg elsker deg.
I love you.
Jeg savner deg.
I miss you.

If you are interested in learning Swedish, Norwegian and Danish together, here is a video of some basic phrases in the three languages.
You may also be interested in:


Dr. Jennifer Wagner

PhD in Applied Linguistics, ESL/French teacher, author of two French books, and helping others to learn languages online at ielanguages.com.