Nature Vocabulary in Danish

Vocabulary related to nature in Danish, with pronunciation

air luft meadow eng
bank strand moon måne
bay bugt mountain bjerg
beach strand mountain range bjergkæde
branch gren mud mudder
bud knop nature natur
bush busk north nord
cape kap peninsula halvø
cave grotte plain slætte
climate klima planet planet
cloud sky plant plante
coast kyst pond dam
comet komet rain regn 
constellation konstellation rainbow regnbue
country(side) land (n) river flod
current strøm rock klippe
daffodil påskelilje root rod
daisy mælkebøtte rose rose
darkness mørke salt water saltvand
desert ørken sand sand
dew dug sea hav
dust støv shadow skygge
earth jord sky himmel
east øst snow sne
farm gård / landbrug soil jord
field mark south syd
flower blomst spring (water) kilde
foam skum star stjerne
fog tåge stem stamme
forest skov  storm storm
fresh water ferskvand strait sund
frost frost stream bæk
grass græs sun sol
gulf golf sunflower solsikke
hail hagl thaw
hay thunder torden
high tide flod tornado tornado
hill bakke tree træ
ice is tulip tulipan
island ø valley dal
isthmus landtange view udsigt
jungle jungel water vandfald
lake waterfall vandfald
leaf blad wave bølge
light lys weather vejr
lightning lyn west vest
lily lilje wind vind
low tide ebbe world verdenYou may also be interested in:


Dr. Jennifer Wagner

PhD in Applied Linguistics, ESL/French teacher, author of two French books, and helping others to learn languages online at ielanguages.com.