Professions and Jobs in Danish

Learn vocabulary related to work in Danish

actor skuespiller judge dommer
actress skuespillerinde lawyer advokat
author forfatter mechanic mekaniker
baker bager musician musiker
baker’s shop bageri nurse sygeplejerske
bookseller bogsælger official embedsmand
bookshop boghandel optician (eye doctor) optiker
businessman forretningsmand painter maler
butcher slagter photographer fotograf
pharmacist farmaceut/apoteker policeman politimand
pharmacy apotek postman postbud
cook kok priest præst
customer kunde publisher forlægger
dentist tandlæge scientist videnskabsmand
doctor læge shoemaker skomager
employee ansat/medarbjeder shop, store butik/forretning
engineer ingenør singer sanger
fisherman fisker student studerende
gardener gardner surgeon kirurg
hairdresser frisør tailor skrædder
jeweler juvelér teacher lærer
journalist journalist workman arbejderYou may also be interested in:


Dr. Jennifer Wagner

PhD in Applied Linguistics, ESL/French teacher, author of two French books, and helping others to learn languages online at ielanguages.com.