Danish Perfect Tenses

Present Perfect and Past Perfect Tenses of Danish Verbs


The present and past perfect tenses consist of two parts: har / havde and the past participle of the main verb. This is a compound tense that corresponds to has/have / had and a past participle in English.

Infinitive
Present
Past
Past Participle
arbejde to work arbejder arbejdede arbejdet
spørge to ask spørger spurgte spurgt
åbne to open åbner åbnede åbnet
tale to speak taler talte talt
ringe to ring ringer ringede ringet
lukke to close lukker lukkede lukket
følge to follow følger fulgte fulgt
bygge to build bygger byggede bygget
tænke to think tænker tænkte tænkt
ryge to smoke ryger røg røget
læse to read læser læste læst
købe to buy køber købte købt
bo to believe bor boede boet
tro to live, dwell tror troede troet

Jeg har læst bogen. I have read the book.
Hun havde åbnet døren. She had opened the door.
You may also be interested in:


Dr. Jennifer Wagner

PhD in Applied Linguistics, ESL/French teacher, author of two French books, and helping others to learn languages online at ielanguages.com.