Common Words in Norwegian

Learn some common words in Norwegian

sometimes noen ganger / av og til already allerede
always alltid perhaps kanskje
never aldri both begge
often ofte some noe(n)
usually vanligvis again igjen
now between mellom
and og a lot, many mye / mange
but men of course selvfølgelig / såklart
or eller a little litt
very veldig / svært not at all ikke i det hele tatt / slettes ikke / overhodet
ikke
here her almost nesten
there der really? virkelig?
with med it is det er
each other hverandre there is/are det finnesYou may also be interested in:


Dr. Jennifer Wagner

PhD in Applied Linguistics, ESL/French teacher, author of two French books, and helping others to learn languages online at ielanguages.com.